Saturday, 28 August 2010

Histori të stisura konfliktesh dhe Himara
"The Balkans produce more history than they can consume"
Ballkani prodhon më shumë histori sesa mund të konsumojë.
Winston Churchill (1874-1965)

Nuk besoj se mund të ketë vend tjetër në botë që një histori njerëzore e cila ka ndodhur shekuj më parë të mund ta dëgjosh në disa variante të ndryshme por dhe të ngjashme në të njëjtën kohë, ashtu si mund të të ndodh rëndom në Ballkan.