Tuesday, 8 June 2010

Cinizmi dhe politika
Dihet që qytetërimi në hapat e parë të tij ka pasur një natyrë zomorfiste, ku figurave të ndryshme mitologjike e legjendare u visheshin tipare dhe pamje të kafshëve. Kështu p.sh në Babiloninë e lashtë heroi mitik Gilgameshi që kërkonte përjetësinë ishte gjysmë dem-gjysmë njeri.